Tin tức nổi bật

ĐỈNH CAO TÍN HIỆU (20-23/02/2020)

ĐỈNH CAO TÍN HIỆU (20-23/02/2020)

ĐỈNH CAO TÍN HIỆU (20-23/02/2020)   04 NGÀY ĐI QUA KHOÁ HỌC “CÂN NÃO” NHẤT NHƯNG GIÁ TRỊ NHẤT - ĐỂ THỰC SỰ LÀ MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP      LƯU Ý: KÉO XUỐNG DƯỚI ĐỂ NHẬN ẤN PHẨM        Nếu những học phần trước mang đến cho học viên sự những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật vũ đạo, âm nhạc, kỹ năng mềm trong quy trình chỉ đạo và xây dựng lớp, thì khoá học CAO TRÀO nhất trong combo chương trình ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY NHẢY này có thể coi là MẤU CHỐT để một huấn luyện viên thực sự bứt …

CÁC HỌC PHẦN HỌC GÌ?

KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY NHẢY CHUYÊN NGHIỆP GỒM NHỮNG NỘI DUNG NÀO?      Giáo viên dạy nhảy …