Gói học Online

TẬP LUYỆN TRỰC TUYẾN VỚI LỚP TẬP LUYỆN KÈM RIÊNG TRỰC TUYẾN CUNG CẤP GIÁO VIÊN TẬP RIÊNG
 • 12 buổi/ tháng
 • Tập luyện nghiêm túc có giám sát
 • Yêu cầu có thành quả trả bài
 • Có clip thành quả cuối khóa
 • Kèm cặp, chỉnh sửa trực tiếp qua mạng
 • Cam kết chất lượng tập luyện
 • Cung cấp đầy đủ nội dung để tập thêm
 • Lưu trữ bài học, thành quả từng buổi
 • Lựa chọn giải pháp tập giới hạn người
 • Đến tận nhà bạn hoặc đặt lịch đến phòng tập riêng để tập luyện
 • Tập theo giờ của bạn
 • Chỉnh sửa uốn nắn từng chút một
 • Ghi hình thành quả mỗi tháng