LIST BẮT BUỘC Tháng 07/2019

Nhạc đã cắt: ẤN ĐÂY

BÀI KHỞI ĐỘNG 1 – STEPTOUCH | Can’t Hold Us: ẤN ĐÂY

BÀI KHỞI ĐỘNG 2 – CARDIO | Booty Bounce: ẤN ĐÂY

BÀI KHỞI ĐỘNG 3 – TONING | Carnaval: ẤN ĐÂY

TANGO | Người Hãy Quên Em Đi: ẤN ĐÂY

MERENGUE | Menea La Pera: ẤN ĐÂY

BACHATA | Lamento Boliviano: ẤN ĐÂY

REGGAETON | Plakito: ẤN ĐÂY

SALSA | Faded: ẤN ĐÂY

QUEBRADITA | La Quebradora: ẤN ĐÂY

FLAMENCO | Bailando: ẤN ĐÂY

SOCA | Sully: ẤN ĐÂY

BELLYDANCE | Whenever Wherever: ẤN ĐÂY

SAMBA | Echame La Culpa: ẤN ĐÂY

CUMBIA | Volvi A Nacer: ẤN ĐÂY

CHA CHA CHA | 60 Năm Cuộc Đời: ẤN ĐÂY

BÀI GIÃN CƠ – COOLDOWN | Girl On Fire: ẤN ĐÂY