LIST BẮT BUỘC Tháng 07/2020

Nhạc đã cắt: ẤN ĐÂY

BÀI KHỞI ĐỘNG 1 – STEPTOUCH | Old Town Road: ẤN ĐÂY

BÀI KHỞI ĐỘNG 2 – CARDIO | Peru: ẤN ĐÂY

BÀI KHỞI ĐỘNG 3 – TONING | Fuego: ẤN ĐÂY

MERENGUE | Yo Yo: ẤN ĐÂY

SALSA | Zuku Zuku: ẤN ĐÂY

CUMBIA | Ta’ Gozando: ẤN ĐÂY

REGGAETON | Te Vi: ẤN ĐÂY

BACHATA | Mamita: ẤN ĐÂY

CHA CHA CHA | I Need To Know: ẤN ĐÂY

TANGO | Tango: ẤN ĐÂY

SOCA | Whistle & Work: ẤN ĐÂY

BELLYDANCE | Buttons: ẤN ĐÂY

FLAMENCO | Besame: ẤN ĐÂY

QUEBRADITA | La Dieta: ẤN ĐÂY

BÀI GIÃN CƠ – COOLDOWN | Girl On Fire: Đang cập nhật

Keywords:

Bài viết trước đó BÀI NHẢY ZUMBA HIGH